Artikler · 29. april 2022

Læs om vigtigheden af tilstandsrapporter

En tilstandsrapport er en vigtig del i forbindelse med et køb af en bolig. Du bør derfor som kommende boligejer sørge for, at du altid tillægger tilstandsrapporten stor værdi, før du underskriver en købskontrakt. Du kan se meget mere her og også finde ud af, hvor meget en tilstandsrapport for din bolig vil koste; Tilstandsrapport-pris.dk – det bedste sted at blive oplyst!

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport kan i virkeligheden ses på lige fod med menneskets lægejournaler. Heri står alt beskrevet af skavanker, behandlinger og andre relevante informationer. Det samme gør sig gældende med en boligs tilstandsrapport. For det er nemlig denne, at du som potentiel køber kan få afsløret alle de detaljer, som huset ikke afslører af sig selv. Det kan eksempelvis være dårlig isolering, behov for nye rør i kælderen eller et utæt tag – for blot at nævne nogle af de væsentlige punkter.

Som kommende boligejer – og på jagt efter drømmeboligen – kan man sagtens blive forblændet af alle boligens detaljer, dens udseende og tilmed også dens beliggenhed. Alle disse er (selvfølgelig) også vigtige faktorer. Men den rette beliggenhed eller en flot facade er bare sjældent nok, hvis hele soklen er rådden, kælderen utæt, taget gammel og murværket ødelagt. Det kan blive en dyr affære, hvis ikke disse ting opdages i tide.

Hvorfor er en tilstandsrapport vigtig?

En tilstandsrapport er vigtig – af mange årsager. Hovedsageligt er det en indikator til køber om, hvad boligen har af fejl og mangler. Det betyder dermed også, at køber kan lægge et budget for, hvilke udbedringer, reparationer og eventuelle renoveringsprojekter, som boligen trænger til, hvis den skal efterleve en vis standard. Derfor kan disse fejl og mangler også afsløre, hvad det cirka vil koste at få boligens stand til at være perfekt.

Hvis der skal afsættes mange penge til renoveringsprojekter, vil det typisk også have en indvirkning på boligens pris. Her vil den typiske køber forvente et betydeligt afslag i salgsprisen, da køber også skal finansiere udbedringerne.

Af samme årsag er en tilstandsrapport købers bedste ven og kan bidrage til, at man som køber ikke køber katten i sækken.

Alvorlige skader

Hvis der er tale om meget alvorlige skader, får boligen en såkaldt “K3,” som er den dårligste mærkning. Har en bolig mange af disse, bør man som potentiel køber tænke sig om en ekstra gang, da det kan have alvorlige konsekvenser.

Står derimod “IB”, betyder det, at den fagkyndige person ikke har nogle bemærkninger at knytte til boligen. Det er et meget godt tegn – og du kan som køber være tryg og glad!

Hvis der gives en “K1” er der tale om en mindre alvorlig skade, som nemmere kan udbedres og som ikke har fatale konsekvenser. Det kan være revner i loftet eller ødelagt tapet. En “K2” er en anelse mere alvorlig. Det kan betyde revner i soklen. Disse fejl har indvirkning på boligens samlede tilstand, men er langt fra lige så alvorlige som en K3 – som eksempelvis kan betyde et ødelagt tag.

Hvem kan udføre en tilstandsrapport?

Det er kun fagkyndige personer med flere års erfaring, relevant baggrund og med en bred vifte af kompetencer og specialisering, der kan udføre en tilstandsrapport. Det kræver nemlig, at man ved meget om hele boligen.

Kan man indhente tilbud på en tilstandsrapport?

Ja, man kan sagtens indhente tilbud på en tilstandsrapport. Det er sommetider den bedste måde at sikre, at man får den bedste og mest fordelagtige pris. Når du indhenter tilbud, får du automatisk rig mulighed for at sammenligner de forskellige priser. Det giver dig også hurtig en indikator for, om et af tilbuddene enten er væsentlig dyrere eller væsentligt bedre end de øvrige.

Det kan derfor være den nemmeste vej til at sparre penge og samtidig fortsat sikre en god aftale!

Priserne på tilstandsrapporter svinger og varierer mellem, hvem der udfører dem, hvilken type bolig der er tale om, hvor stor boligen er, hvor ny boligen er og hvorvidt der er tale om almindelige bolig eller et sommerhus.